Resa och mötas igen

För våra kunder är resor och möten en viktig del av vardagen för att skapa nya relationer, möjligheter och utveckling. Vi har ännu Covid-19 som utmanar det ”normala”. Vi ser dock att, nu när vaccinationerna börjat få effekt och de digitala vaccinationspassen kommer på plats den 1 juli, att fler och fler företag sakta men säkert börjar resa och mötas igen även om flera förutsättningar ännu inte är som det brukar vara. 

Som en resepartner vill vi hjälpa er genom att samla vad man bör tänka på både som företag och resenär när ni börjar resa och mötas igen. Detta med målet att vi tillsammans ska förebygga oväntade situationer och göra ert kommande resande och konfererande så tryggt och säkert som möjligt.  

För en sak är säker – vi kommer att börja resa igen, om än på ett annat sätt i början, då det mänskliga mötet är ett djupt rotat behov hos oss människor för att i samklang skapa tilltro, tillväxt och utveckling. 

Välj ditt fokusområde

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.