Digitala möten

Att lyckas med att förmedla företagets visioner, budskap och värdegrund, att få sina medarbetare att jobba tillsammans mot gemensamma mål och att skapa en känsla av samhörighet och delaktighet är en stor del av ett företags framgångsfaktorer. Mycket av detta sker naturligt och omedvetet när vi ses på kontoret men framförallt när vi träffas, upplever saker tillsammans och skapar gemensamma minnen. I en tid där hemmakontor och distansarbeta har blivit vardag är det viktigare än någonsin att samla ihop gänget, att förstärka företagskulturen och känslan av samhörighet! Just nu är det svårare att få till detta på vanligt vis, men inte mindre viktigt! Så varför inte göra det digitalt istället och i väntan på att vi kan resa och mötas igen.

Tillsammans med utvalda samarbetspartners hjälper vi er med helheten kring ert digitala möte. Precis som vid det fysiska mötet är ett uttalat syfte och mål tillsammans med en grundlig behovsanalys en förutsättning för att kunna skapa ett skräddarsytt upplägg och program uppfyller era krav och är anpassat för just ert möte. Varje möte är unikt i sitt slag och har sina framgångsfaktorer och utmaningar oavsett mötesform. I det digitala rummet, upplever många, en utmaning med att skapa energi, delaktighet och interaktion. Detta kan vi hjälpa er med! Låt oss hjälpa er att skapa en digital upplevelse och bidra till er utveckling och framgång.

Formaten av digitala möten är många och inte alltid så lätta att förstå - digitala möten, digitala studiomöten, hybridmöten, hubmöten, digitala events & produktioner. Vi hjälper er att bena ut begreppen under rubriken "Mötesformer" längre ner på sidan.

Beställ kostnadsfri offert

Mötesform

Digitalt möte

 

Fler tips

 

Vänligen notera! 
Resia kan inte erbjuda specifika råd om resebegränsningar eller policyändringar, eftersom de beror på affärsverksamheten för varje enskild organisation.
Informationen som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och den ska inte tolkas som hälso- eller juridisk rådgivning. Var noga med att rådgöra med er hälsorådgivare om hälsoeffekterna av resor och möten för er samt en juridisk rådgivare om de juridiska kraven för er resa.
Resia strävar efter att ha den senaste informationen men tar inget ansvar för att informationen är uppdaterad då läget gör att saker ändras dagligen. Externa länkar som tillhandahålls är inte under kontroll av Resia och Resia har ingen kontroll över tillgängligheten på dessa webbplatser. Resia ansvarar inte för eventuella förluster eller skador från användning av dessa externa länkar.

Programförslag

Nedan presenterar vi ett förslag på hur strukturen för ett digitalt möte skulle kunna se ut. Varje möte är unikt oavsett om det hålls fysiskt eller digitalt och strukturen styrs självklart av syftet med mötet och vad ni som organisation vill uppnå. I denna annorlunda tid med distansarbete och social distans skulle ett syftet tex. kunna vara att samla gruppen för att ge en nulägesanalys, känna av temperaturen bland medarbetarna och förmedla en framtidstro. Och målet med mötet skulle därmed kunna vara att stärka samhörigheten, öka motivationen, ge energi och skapa en rolig och minnesrik digital upplevelse. 

Vi hjälper er med helheten och guidar er till ett format och en struktur som passar för just ert möte. Tillsammans diskuterar vi syfte och mål och vad ni vill uppnå med ert just ert möte. Oavsett om det gäller en Kick-Off med syfte att stärka teamet och förmedla framtidstro, en ny produktlansering, ett kreativt möte för att diskutera utveckling eller ett jubileum för att fira och uppmärksamma många framgångsrika år. Utifrån det planerar vi ett upplägg och innehåll där vi varvar traditionella presentationer med paneldebatter och intervjuer, stående och sittande sändningsmiljöer, förinspelat material med livesändning, grupparbeten med olika interaktiva inslag. Allt för att skapa ett möte med energi, dynamik och interaktion.

Plats
Vi använder oss av en studio med två miljöer för att skapa energi och variation.
En presentationsplats för stående samtal och presentationer samt en "morgonsoffa" för tex. fördjupande samtal och diskussioner.

Sändningstid
ca 2-2,5 timmar

Plattform
Sändning på en vanlig weblänk via en tjänst som olistad Youtube eller liknande.
Det finns även möjlighet att ha mer skyddade lösningar om ni ska diskutera mer känsligt material.

Interaktion
Interaktiva inslag skapas i första hand via mobilen och en anpassad mötes app

Förberedelse
Alla möten kräver förberedelse! Det fysiska mötet är dock ofta lite mer "förlåtande" än det digitala mötet vilket ställer högre krav på förberedelse och övning. Räkna med att en 2,5 timmas digitalt möte i studio kräver ca 20-25 timmars förberedelse i form egna förberedelser, möten med producent/arrangör, gen.rep utanför studio, gen.rep i studio etc.

Idé till program
15 minuter innan mötet startar låter vi en förinspelad film rulla och som talar om när sändningen startar, ger instruktioner om nedladdning av mötes app. Filmen bekräftar också att deltagaren är på rätt ställe och att ljudet fungerar som det ska.

Pass 1 - ca 20 min
Första passet handlar om att förmedla dagens innehåll, syftet med mötet och vad ni vill uppnå efter avslutat möte. För att hålla uppmärksamheten vid liv och skapa en levande känsla kommer vi att variera stående presentationer med interaktiva inslag. Det kan vara omröstningar, prioriteringar, FAQ, Ordmoln med mera.

För att skapa extra energi och engagemang föreslår vi ett interaktivt tävlingsmoment där deltagarna får vara aktiva genom mötesappen och skicka in bilder. Bästa bild inom en eller flera kategorier koras. Denna del kommer att vara ett återkommande inslag under hela mötet. Deltagarna kan även kommentera och gilla varandra bilder vilket ger en härlig gemensamhetskänsla.

Pass 2 - ca 30-45 min
Presentation av en eller flera talare. För att skapa engagemang och en levande känsla i mötet varvar vi stående talare med diskussioner i "morgonsoffan" och väver in förinspelat material som med fördel kan vara från någon annan person, avdelning eller funktion inom företaget än de som håller i mötet. Integration med deltagarna via appen med olika frågeställningar som är kopplat till ämnet.

Pass 3 - ca 60 min
Deltagarna delas in i mindre grupper och "kastas" in i olika grupprum för att diskutera en eller flera utvalda frågeställningar. Dessa skall sedan redovisas och presenteras i sändning eller skickas in som ett underlag för att presenteras i ett större format vid ett senare tillfälle.

Pass 4 - ca 30 min
Summering av för/eftermiddagen i "morgonsoffan" samtidigt som talaren/talarna förmedlar på vilket sätt man kommer att fortsätta jobba med det som tagits upp, diskuterats och de inputs som kommit in. Därefter sker en förflyttning från soffan till den stående presentationsplatsen för att avsluta dagen med en lekfull och lättsam lagtävling. Planerar ni att genomföra den där konferensresan som just nu är pausad? Då är ett förslag en "På Spåret inspirerad lagtävling som leder fram till destinationen för nästa konferensresa.

Pass 5 - ca 10 min 
Avslutning från Studion - tittar på bilder från aktivitetsflödet i appen, korar bästa bild och mest aktiva mötesdeltagaren, förstärker budskapet om en tro på framtiden och en fortsatt resa - framåt och tillsammans!

Vi erbjuder flera olika mötesformer

Det finns flera olika format av det digitala mötet. Alltifrån de återkommande interna veckomötena via mer eller mindre bekanta mötesplattformar som Teams, Zoom, Skype etc till stora digitala event där vi tänker TV-produktion. Vilken mötesform som passar för just ert möte styrs såklart av syfte och vad ni vill uppnå med ert mötet. Låt oss hjälpa er till rätt format för just ert möte. 

Digitalt Möte
Möten där alla deltagare deltar via samma mötesplattform som tex. Teams, Zoom, Skype. Detta är plattformar som många känner sig bekanta och där det finns möjlighet till viss interaktion som grupprum, chatfunktion etc. Lämpar sig bäst för enklare webinarer och mindre grupper.

Digital Studiosändning
Möten som sänds från en studio via en digital plattform och med en eller flera talare på plats i studion. Fördelen med att sända möten från studio är att man kan variera miljöerna (stående presentationsplats/sittande diskussionsmiljö), kombinera livesändning med förinspelat material, stor möjlighet till interaktion via olika mötesapplikationer. Detta tillsammans skapar en levande miljö som ger energi, dynamik och interaktion i mötet. Detta är en mötesform som fungerar bra som ett alternativ till den fysiska Kick-Offen, konferensen etc.

Hybridmöten
En digital mötesform där delar av deltagarna finns på plats i möteslokalen medan resterande deltagare ansluter till mötet via länk. Utmaningen med hybridmöten är att få alla deltagare att känna sig inkluderade och delaktiga i mötet oavsett om man är på plats fysiskt eller via länk. En mötesform som är resurskrävande gällande teknik och fånga och behålla distansdeltagaranas intresse. Det krävs en större insats vad gäller planering av mötet men också ett högre krav på talaren/talarna än vid ett renodlat digitalt evenemang.

Hubmöten
En digital mötesform där man samlar deltagare fysiskt i mindre grupper/cluster på olika orter och där en ort håller i "värdskapet". Dessa länkas sedan samman via en digital platform och integrerar tillsammans.

Digitala Events och produktioner
Större digitala event som stora kick-offer, produktlanseringar, galor etc. Tänk proffsiga TV-produktioner där man varierar livesändningar i flera olika miljöer, proffsigt förinspelat material, underhållning etc. 

Priset inkluderar:

Resias projektledning och administration

Studiohyra 1 x heldag

Teknik anpassat efter förslaget

Förmöten (uppstart/planering/inför) och förarbete med producent

Körproducent

Delvis grafiskt anpassad mötesapp

Planering/produktion av anpassad enklare interaktiv lagtävling 

Hos Resia Möten Event & Konferens ingår det dessutom alltid:

  • En digital anmälningslänk för att förenkla administrationen för dig som beställare
  • Ett mobilt avresemeddelande/program till alla deltagare
  • Möjlighet att kommunicera med deltagarna före, under och efter arrangemanget via SMS (3 st utan kostnad) eller e-post

 

Till priserna nedan tillkommer lagstadgad svensk moms som är avdragsgill för företag med F-skattsedel och momsavdragsrätt.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.